Wanneer je iets koopt in de shop van IkVader.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

 1. Prijs
  Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Levering
  IkVader.nl levert in Nederland en België. IkVader.nl levert binnen uiterlijk twee dagen na ontvangst van de betaling. Als de post meewerkt, leveren we binnen 24 uur.
 3. Controle van de goederen 
  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het aantal artikelen en hun toestand bij ontvangst te controleren. Ontbreekt een artikel of is een artikel beschadigd? Breng ons hiervan op de hoogte door binnen drie dagen na ontvangst een mail te sturen naar klantenservice@ikvader.nl.
 4. Niet goed, geld terug
  Je hebt het recht om de bestelde producten zonder opgaaf van redenen te retourneren. Hiervoor gelden wel de volgende voorwaarden:
   • Je meldt de retourzending netjes aan via een e-mail aan klantenservice@ikvader.nl. Niet aangemelde retouren worden niet gecrediteerd.
   • De producten worden binnen maximaal acht dagen na ontvangst teruggestuurd. Je betaalt zelf de portokosten.
   • Je behandelt het product met zorg. Als een teruggestuurd product naar mijn bescheiden mening schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal ik je voorstellen het bedrag van de waardevermindering die het product als gevolg van de schade heeft geleden af te trekken van het geld dat je terugkrijgt.

  5. Validering
  De door IkVader.nl geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de bestelling. De door het betaalsysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties.
  6. Vragen en klachten
  Vragen en klachten worden door ons met zorg behandeld. Heb je een opmerking of klacht, laat dit svp weten via klantenservice@ikvader.nl. Vermeld in de correspondentie altijd het unieke ordernummer. Dit staat in de orderbevestiging die je per e-mail ontvangt.
  7. Toepasselijk recht
  Door het plaatsen van een bestelling via de winkel van IkVader.nl, aanvaard je deze algemene voorwaarden. Je accepteert tevens dat deze deel uitmaken van de koopovereenkomst tussen IkVader.nl en de klant. IkVader.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen, een en ander binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid. Op koopovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij volgens dwingend recht een andere rechter bevoegd is.