Open brief aan Beatrijs Smulders


beatrijs smuldersSchrijvend verloskundige Beatrijs Smulders presenteert vandaag haar nieuwe boek Veilig door de Kraamtijd. In dit boek, en in de interviews die ze geeft, verspreidt zij de boodschap dat vaders in het eerste levensjaar van de baby er (voor het kind) niet of nauwelijks toe doen. Kortom, hoogste tijd voor tegengas vanuit vaderperspectief. Henk Hanssen, hoofdredacteur van IkVader.nl, publiceert daarom vandaag deze open brief aan Beatrijs Smulders.

baby sabbatical beatrijs smuldersGefeli
Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe boek! Het is, om even in stijl te blijven, altijd weer een flinke bevalling om een flinke pil af te scheiden. Ik heb het boek nog niet kunnen lezen maar, de Grote Boodschap komt via je website en je interviews duidelijk over. Je houdt een warm pleidooi voor een verlenging van het bestaande zwangerschapsverlof tot één jaar met behoud van zeventig procent van het salaris. Je stelt, in je petitie en in interviews met Pauw & Witteman, het  Tijdschrift voor Verloskunde en het blad Volzin, dat Nederland in vergelijking met andere ons omringende landen ‘schromelijk achterloopt’ qua verlofregeling rond zwangerschap en bevalling. Deze stelling is simpelweg onjuist. Sterker, het tegenovergestelde is waar. De feiten: in Nederland krijgen vrouwen zestien weken zwangerschapsverlof met behoud van volledig salaris. In België krijgen vrouwen vijftien weken betaald verlof (in de eerste maand krijgen ze 82% van hun brutoloon, vanaf de 31e dag 75%). In Duitsland duurt het (volledig) doorbetaald verlof veertien weken. En in het door jou veelvuldig aangehaalde Engeland krijgen vrouwen zes weken zwangerschapsverlof met behoud van 90% van hun salaris. (Daarna hebben zij nog recht op twintig weken verlof met een maximum vergoeding van £ 108.85 (ca. € 150) per week: de Statutory Maternity Pay (SMP). Inderdaad, ten opzichte van de Scandinavische landen steekt de Nederlandse verlofregeling (net als die van de rest van de wereld) pover af. In Zweden, Noorwegen en Denemarken hebben vrouwen recht op respectievelijk 64, 52 en 50 weken betaald verlof.  (Bronnen: onderzoek Mercer Consulting en Wikipedia). 

moeder met babyNederlandse vrouwen genieten al van een (deels betaald) baby-sabbatical
Ja, je pleidooi is achterhaald. Nederlandse vrouwen genieten – in vergelijking met de ons omringende landen – niet alleen van het langste en best betaalde zwangerschapsverlof, de grote meerderheid beschouwt dit verlof vaak als een opstapje naar een meerjarig geheel of gedeeltelijk sabbatical. Ten eerste: bijna de helft van de poldervrouwen geniet van een permanent sabbatical. Volgens het CBS had 58,7 procent van de tot de beroepsbevolking behorende Nederlandse vrouwen in 2005 een baan van twaalf uur of meer per week – of was daar naar op zoek. Van deze vrouwen stopt tien procent na de geboorte helemaal met werken terwijl 56 procent van de werkende vrouwen na de bevalling fors minder uren gaat werken, veelal kiezen ze een baan van twintig uur per week of minder. In 2005 had 75 procent van alle werkende vrouwen in Nederland een deeltijdbaan. In de Europese Unie lag dat gemiddeld op 33 procent. Of ze nou hoogopgeleid zijn, jong of wat ouder, of ze kinderen hebben of niet, in Nederland werken vrouwen drie dagen per week – of minder. En daar zijn ze tevreden mee. Dus Beatrijs, voor wie is je oproep voor een baby-sabbatical bedoeld? Juist: over die relatief kleine groep van (vaak hoogopgeleide) vrouwen die ervoor kiest jonge kinderen te combineren met een full-time baan. En hoeveel zijn dat er? Van de vrouwen met kinderen jongeren dan zes jaar werkt zes procent voltijds. Vergelijk dat eens met de VS (50 %), Frankrijk (35 %) of Duitsland (24%). In cijfers uitgedrukt gaat het ook in Nederland nog altijd een aanzienlijke groep inderdaad, maar laten we je oproep even in perspectief plaatsen. En, moet, zoals je voorstelt, de overheid je plannen voor een baby-sabbatical bekostigen? Vergeet niet dat de Nederlandse belastingdienst al een fikse fiscale premie uitdeelt aan thuis bij de kinderen zittende vrouwen (of mannen) met een werkende partner. Deze overdraagbare algemene heffingskorting (van maximaal € 1.894 per jaar) is veel politici een doorn in het oog. Een toch geëmancipeerde vrouw als Femke Halsema, die schamper spreekt over een ‘aanrechtsubsidie’ ,  wil de overdraagbaarheid van deze korting afschaffen, evenals Loesewies van der Laan die rept van een thuisblijfbonus . En zelfs het CDA wil deze regeling reserveren voor mensen die betaald werken om te stimuleren dat meer vrouwen de arbeidsmarkt opgaan.

De Nederlandse váders hebben de slechtste verlofregeling
We willen niet zeuren hoor, maar het is wel saillant dat níet de Nederlandse vrouwen maar de Nederlandse mánnen – in vergelijking met de ons omringende Europese landen – over de slechtste verlofregeling beschikken. De feiten: de Nederlandse vader heeft twee dagen volledig betaald kraamverlof. De Belgische vader heeft tien dagen kraamverlof: de eerste drie dagen worden honderd procent doorbetaald, de overige zeven worden voor 82% doorbetaald. Duitsland wordt het verlof per CAO geregeld, het duurt in de regel enkele dagen. En in Engeland heeft een vader recht op twee weken verlof – gedurende deze periode krijgt hij een vergoeding van £100 per week.  Scandinavische landen zijn nog veel royaler: daar kunnen vaders een tot enkele maanden vaderverlof opnemen met behoud van (een deel) van hun salaris. Het zou je sieren wanneer je je pleidooi ook had gericht op verruiming van het vaderverlof. Maar nee, daar horen we je niet over. Integendeel, je stelt dat vaders er in het eerste levensjaar van de baby er – voor het kind – niet of nauwelijks toe doen.

liesbeth wytzesGijzelen met moedermythe
Voor elke microfoon blijf je het hardnekkig herhalen: een baby is na de geboorte het best af bij de moeder. Maar, waar baseer je dit idee op? Op het gegeven dat de vrouw het kind baart? Op het gegeven dat zij – als ze dat al doet – de borst geeft? Een karrevracht aan onderzoek heeft deze moedermythe al lang doorgeprikt:

Mannen zijn net zo gevoelig voor baby’s als vrouwen.

Zo hebben verschillende onderzoekers  het reactiepatroon gemeten van mannen en vrouw die werden ‘geconfronteerd’ met een huilende of lachende baby. Aan de oppervlakte zijn er weliswaar (door culturele convensties geschapen) verschillen, in lichamelijk opzicht (hartslag, bloeddruk, huidweerstand) is er geen verschil. Verder blijkt uit een Harvard-studie  dat vaders de behoeftes van baby net zo goed aanvoelen als moeders. Ze geven
hun kind evenveel kunstvoeding als moeders. Wees dus gerust, we laten de kinderen niet verhongeren.

the mommy mythVaders geven hun kind evenveel liefde als moeders.
De intimiteit tussen vader en kind is hetzelfde als die tussen moeder en kind. Meer dan honderd studies  hebben onderzocht hoe zeer jonge kinderen zich hechten aan hun vader en moeder. Hieruit blijkt dat de intimiteit tussen vader en baby doorgaans vergelijkbaar is met de intimiteit tussen moeder en baby – ondanks het feit dat moeder meer tijd met de baby spendeert. Dit feit wordt verklaard door het gegeven dat (voor het kind) de kwaliteit van het contact belangrijker is dan de kwantiteit en door het gegeven dat de baby zich hecht aan mensen die gevoelig reageren.

intimate fathers
In zijn boek Intimate fathers doet de Amerikaanse antropoloog Barry Hewlett verslag van zijn opzienbarende studies naar de culturele verschillen tussen Afrikaanse en westerse vaders.

De gehechtheid tussen ouder en kind ontstaat níet door (borst)voeding
Zeker, borstvoeding is de optimale voeding voor een baby maar, dat wil niet zeggen dat de liefde van een kind door de maag gaat, zoals de traditionele psycho-analytische verklaring luidt.  Interactie en fysieke aanraking (lees: knuffelen, stoeien) zijn de belangrijkste voorwaarden voor het ontstaan van gehechtheid. Dit door diverse wetenschappers bevestigde feit werd al in 1957 aangetoond door het beroemde ‘deprivatie-onderzoek’ van de Amerikaanse etholoog Harry Harlow. En ook in Leiden kun je het eens navragen bij prof dr M.H. van IJzendoorn , grondlegger van een (Spinoza-prijswinnende) theorie over hoe kinderen hechten aan hun opvoeders. Of sla er eens een boek op na over cross-culturele studies naar de relatie tussen ouders en kinderen en verbaas jezelf over een Afrikaanse stam waarin de vaders de moederrol spelen. En besef dat onze opvattingen over het belang van moeder- en vaderliefde variëren door de eeuwen heen en worden met name bepaald door de economische, culturele en politieke staat van een samenleving. Jouw idee, dat biologisch moederschap gelijk staat aan zorgmoederschap is trouwens betrekkelijk recent. Tot aan de Industriële Revolutie speelden mannen, die nog gewoon rond het huis werkten in plaats van in kantoor of fabriek, een gelijkwaardige rol in de opvoeding.

gezin met babyVriendelijk verzoek
Staak je gehamer op de moedermythe. De ironie is dat je hiermee het tegenove
rgestelde bereikt van wat je zegt te willen bereiken: je zadelt  vrouwen op met een schuldgevoel. Want, jouw perfecte moeders bevallen thuis, vragen niet om pijnbestrijding, stoppen met werken en geven een jaar lang de borst. Gun vrouwen een escape uit dit negentiende eeuwse ideaalbeeld. Hoe? Door ook te pleiten voor een tussen ouders (deels) uitwisselbare verlofregeling. Juist mannen zijn in staat de zorgtaken van vrouwen te ontlasten – als vrouwen het tenminste toelaten. Zet je in voor een moderne vorm ouderschap die is gebaseerd op gelijkwaardigheid en samenwerking. Wij zijn er klaar voor.

Vorige KLM: 'Vliegen te hoog risico voor zwangerschap stewardess'
Volgende Hoeft Vader Soldaat niet naar Afghanistan?

Ook interessant

Wil geboorte niet missen De tijd dat vaders tijdens de bevalling van hun vrouw ijsbeerden op de gang is voorgoed voorbij. 96 procent van de vaders is aanwezig bij de bevalling, 3 procent maakt de geboorte ‘gedeeltelijk’mee, slechts 1 procent was er niet bij aanwezig. En ook in de dagen na de geboorte zijn vaders niet weg te slaan bij het kraambed. Na de twee dagen kraamverlof waar ze recht op hebben, neemt liefst 85 procent van de vaders extra vrije dagen op. Uitbreiding van het kraamverlof, waarvoor GroenLinks een wetsontwerp heeft ingediend, is dus geen overbodige luxe. Een vijfde van de jonge vaders (21 procent) maakt gebruik van ouderschapsverlof.

Kroeg, slaap en sex Vader worden betekent voor de meeste mannen een forse omwenteling in hun leven. Op de vraag aan welke activiteiten zij minder toe komen dan voorheen, zegt 49 procent uitgaan, 38 procent spreekt minder met vrienden af, 32 procent komt slaap tekort en 29 procent heeft een minder actief sexleven. Studie, winkelen, tijd besteden met familie en het huishouden hebben het minst te lijden onder het vaderschap. Pappa-dag in opkomst De opkomst van de ‘pappa-dag’ wordt bevestigd door het ‘Vaders Vandaag’-onderzoek. Ruim een kwart van de vaders (29 procent) stelt na de geboorte mínder uren te werken dan voorheen. 64 procent werkt evenveel, 6 procent schroeft een tandje bij en gaat harder werken. De meeste jonge vaders (78 procent) werken tussen de 32 en 40 uur per week. 12 procent werkt méér dan 40 uur, 11 procent minder. Conform het bekende ‘anderhalf kostwinnersmodel’ blijven de mannen het grootste deel van het inkomen verdienen. Van hun partners gaat liefst 60 procent minder werken, aldus de vaders, terwijl tien procent helemaal stopt met betaalde arbeid. Afspraken over verdeling zorg Maar dat wil niet zeggen dat de mannen de zorg voor het kind geheel aan hun vrouw overlaten. Driekwart van de mannen (72 procent) zegt zelfs afspraken te maken met hun vrouw over verdeling van de zorgtaken. Desondanks blijft zij het leeuwendeel van de opvoeding doen: 65 procent van de mannen erkent dat hun vrouw meer tijd besteedt aan de kinderen, 30 procent zegt dat zij ‘evenveel tijd’ aan de zorg besteden als hun partner en 5 procent van de mannen neemt het grootste gedeelte van de zorg op zich. Gewaardeerd door vrouw De Nederlandse vader beschikt over een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Want, hoewel ze veel minder tijd aan de kinderen besteden dan hun vrouw, zegt driekwart van de vaders (74 procent) toch evenveel invloed te hebben op de opvoeding van kind(eren) als hun partner. En de mannen voelen zich in hun vaderrol ook gewaardeerd door hun vrouw: liefst 92 procent van de Nederlandse vaders is het ‘(zeer) eens’ met de stelling ‘Mijn partner waardeert mijn betrokkenheid bij de opvoeding.’ Vaders zitten doorgaans op een lijn met hun partners: slechts een op de tien vaders (11 procent) geeft aan ‘regelmatig onenigheid te hebben over de opvoeding’. Activiteiten Mannen blijken ook buitengewoon actief in hun vaderrol. Op de vraag welke activiteiten zij ‘regelmatig’ tot ‘vaak’ met hun kinderen ondernemen, scoren de volgende activiteiten het hoogst: ‘luiers verschonen’ (89 procent), ‘spelen in huis of in de tuin’ (89 procent) en ‘naar bed brengen’ (88 procent). Daarnaast zijn vaders druk in de weer met ‘in bad of in de douche doen’ (82 procent), ‘aankleden’ (80 procent), een ‘goed gesprek voeren’ (78 procent), ‘buitenshuis spelen’ (72 procent) en voorlezen (69 procent). Activiteiten die minder vaak worden ondernomen zijn ‘naar het consultatiebureau gaan’ (49 procent), ‘naar de dokter gaan’ (46 procent) en het ‘meeorganiseren van school- of sportclubactiviteiten’ (23 procent). Typische vrouwenklus De moderne vader heeft er absoluut geen moeite mee om verzorgtaken uit te voeren die vroeger wellicht als vrouwelijk werden getypeerd. Je baby in het openbaar een fles geven? Geen probleem! Maar liefst 90 procent van de vaders is het pertinent oneens met de stelling dat dit een typische vrouwenklus zou zijn. Achter een kindewagen lopen niet mannelijk? In totaal 92 procent van de vaders vindt dit onzin. Wel opvallend is dat ruim een kwart van de vaders (28 procent) van mening is dat vrouwen van nature beter om kunnen gaan met kinderen dan mannen. De helft van de vaders (52 procent) is het hier mee oneens. Vaderschap maakt gelukkig Al met al maakt vaderschap mannen gelukkig. Vier vijfde van alle vaders (83 procent) zegt door het vaderschap een gelukkiger mens geworden te zijn. Een tiende (12 procent) geeft aan net zo gelukkig te zijn als voordat zij kinderen kregen. IkVader Lounge op negen-maanden-beurs ‘Uit dit onderzoek blijkt dat Nederland trots mag zijn op zijn vaders,’ zegt Henk Hanssen, hoofdredacteur van IkVader.nl. ‘Vandaar dat wij op de negen-maanden-beurs een speciale Lounge voor de aanstaande vaders hebben ingericht. Denk Chesterfield, denk Sinatra, denk een goed gesprek met een ervaren vader. Die beurs is vrijwel exclusief gericht op moeders, vaders komen mee als tassendragers. Maar in onze Lounge worden ze – kosteloos – verwend met een VipVader-arrangement. Ontvangst door een charmante gastvrouw, een kop koffie én een manicure: want om straks die baby aan te pakken moeten ze natuurlijk zachte handen met korte nagels hebben…’ Kenniswijk Het onderzoek ‘Vaders Vandaag’ werd mede gefinancierd door Kenniswijk, een regeling van het ministerie van Economische Zaken gericht op het stimuleren van innovatieve diensten met een hoge maatschappelijke relevantie. Dankzij een bijdrage van Kenniswijk heeft IkVader in het afgelopen jaar zijn website kunnen vernieuwen en uitbreiden.

60
Share

474628905_45ab4fe109_mJe kind leert van alles op school – behalve rekenen. Dat weten we sinds een onderzoek vorig jaar duidelijk maakte dat de toekomstige juffen en meesters slechter kunnen rekenen dan leerlingen uit groep 8. Dat kon zo niet langer, vond het ministerie van Onderwijs. Ze oppermeesters ontwikkelden daarom een toets, een heuse ‘rekenvaardigheidstoets’ die de Pabo-studenten sinds september 2006 moeten afleggen. Maar, ach gut, het mocht de studentjes niet al te moeilijk worden gemaakt, blijkt nu. Ze slagen al voor het examen wanneer ze één van de 50 vragen goed hebben beantwoord.

84
Share

Seat probeert optimaal gebruik te maken van de familiebanden met Audi. De nieuwe Exeo ST (Sport Tourer) is daarom eigenlijk helemaal niet zo nieuw: het is gewoon een wat aangepaste Audi A4 Avant van de vorige generatie. Is dat erg? Dat gaan we zien in de Gezinsautotest van deze maand!

380
Share

Met een iPhone kun je alles, beweren Apple-apostelen. Logisch dus dat je het apparaat nu ook kunt laten babysitten. Hoe? Via de Baby Monitor, een stukje software dat je voor een paar euro op je iPhone kunt downloaden. Vervolgens start je de applicatie en voer je een nummer in waarop bereikbaar bent. Kies níet je …

35
Share

De moeder aller peuters is opgestaan uit een droge rivierbedding in Ethiopië. Selam heet ze. Een schattige naam, die ‘vrede’ betekent, voor een kleuter van drie miljoen jaar oud. Het skelet werd in december 2000 gevonden onder een laag zand bij de Awash-rivier in Ethiopië. Uit datering blijkt dat de botten toebehoorden aan een meisje dat 3,3 miljoen jaar geleden rond huppelde. Deze week maakte Selam haar come-back. Haar peetvader, de Ethiopische paleontoloog Zeresenay Alemseged presenteerde haar vol trots aan de wereld.

34
Share

mannenpil‘Nog over sterilisatie nagedacht, schat?’ Als het gezinnetje compleet is, verkondigt vrouwlief voorzichtig doch steeds nadrukkelijker de boodschap dat het nu jouw beurt om aan anti-conceptie te doen. Zij heeft jarenlang de pil geslikt en ook nog die bevallingen doorstaan – nou dan? Toegegeven, het is niet heel onredelijk om te lasten van de lusten te delen maar om nu dat zaakje dicht te laten knopen? Dus was onze hoop gevestigd op de mannenpil. Vergeefs, zo blijkt.

49
Share