Is BOINK gek geworden?

boink logoHebben zowat alle politieke partijen gratis kinderopvang in hun programma’s, is het nog niet goed. Althans, niet voor BOINK, de zogenaamde ‘belangenvereniging van ouders in de kinderopvang’. Deze invloedrijke club betoogt dezer dagen dat gratis kinderopvang geen goed idee is omdat het ten koste zou gaan van de kwaliteit. Maar, wiens belangen behartigt BOINK eigenlijk met deze stellingname? Willen de meeste ouders werkelijk hoge rekeningen blijven betalen voor kinderopvang?

FC Steen & Been
Al jaren wordt er steen en been geklaagd over de hoge kosten die ouders moeten betalen aan de kinderopvang – ook door BOINK, door sommige vaders ook wel als de FC Steen & Been aangeduid. Nadat in 2005 de nieuwe (in samenspraak met BOINK tot stand gekomen) wet op de Kinderopvang van kracht werd, stelde BOINK in een persbericht: ‘Voor veel ouders uit die groep (bedoeld wordt: ouders met een gezamenlijk inkomen hoger dan € 45000, red.) is kinderopvang honderden euro’s per maand duurder geworden.’ Ruim een jaar later is kinderopvang een hot issue geworden in de verkiezingscampagne. Vrijwel alle politieke partijen hebben de luidruchtige klachten van de ouders ter harte genomen en stellen nu voor kinderopvang vrijwel gratis te maken. De partijen willen op die manier de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren om zo de kosten van de vergrijzing beter te kunnen opvangen. Zo reserveert de PvdA 2,3 miljard euro uit om alle ouders het recht te geven op drie dagen gratis opvang. De VVD wil alleen werkende ouders het recht op kosteloze kinderopvang geven. GroenLinks en D66 willen de kinderbijslag afschaffen voor hogere inkomens, om gratis kinderopvang te kunnen betalen.

beroepsmopperaar gjalt jellesma

Beroepsmopperaar Gjalt Jellesma heeft altijd wel wat te zeuren.

Beroepsklager
Uitstekende plannen! Ja, je zou verwachten dat een belangenvereniging van ouders een gat in de lucht springt. Maar nee, het gejammer gaat maar door. In NRC en De Volkskrant liet beroepsklager Gjalt Jellesma van BOINK onlangs optekenen dat zijn ‘belangenvereniging’ van mening is dat ouders moeten blijven betalen voor kinderopvang. ‘De kosten vormen nauwelijks een barrière,’ zegt hij zelfs. Nou meneer Jellesma, ik weet niet of u zelf kinderen in de kinderopvang heeft, maar ik kan u verzekeren dat het voor veel ouders puzzelen is om, zoals ik, elke maand 1400 euro te moeten ophoesten. Ja, ook al krijg je van de fiscus later de helft terug. Maar Jellesma heeft nóg een briljant argument om gratis kinderopvang te blokkeren. Gratis kinderopvang zou de status van het vak ondermijnen, stelt hij. Als ouders meebetalen verhoogt dit het aanzien van de sector en daarmee de betrokkenheid van de ouders. Hij vreest, net als een aantal brancheorganisaties, dat ouders de kinderopvangverblijven gaan zien als een duiventil waar ze kunnen komen en gaan omdat het toch niks kost.

Belediging
Zelden zulke kul gehoord. Denken we als ouders soms ook dat het onderwijs in Nederland belabberd is omdat het (vrijwel) gratis is? Zijn we daardoor minder betrokken bij school? Of denken studenten soms dat het openbaar vervoer beroerd is omdat zij gratis kunnen reizen? Natuurljik niet. BOINK onderschat nee, beledigt ouders met deze breed uitgemeten stellingname. Niet alleen omdat ze een obstakel opwerpt tegen plannen om de kosten tot nul te verlagen, maar vooral omdat ze ervan uit lijkt te gaan dat ouders zich uitsluitend door geld laten leiden. Elke ouder wil het beste voor zijn kind. En dat betekent automatisch je betrokken bent bij het welzijn van je kind, op school, bij de kinderopvang en ga-zo-maar-door. Omdat het om je kind gaat, en niet om de vraag of de voorziening gratis is of niet.

VOC-mentaliteit
Rest de vraag waarom BOINK, in samenzang met allerlei bemiddelingsorganisaties, in dit geval de belangen van ouders in de kinderopvang probeert te dwarsbomen. Misschien omdat ze bij gratis kinderopvang een van hun belangrijkste adviesrollen verliezen? Ach meneer Jellesma, er blijft genoeg werk voor u over hoor, al is straks de kinderopvang gratis. Maar houdt u svp eens op met zeuren en ga doen wat u zegt te willen doen: belangen behartigen van ouders in de kinderopvang. Niet zeuren, constructief meedenken en aanpakken! VOC-mentaliteit!