vitaminev[dropcap]T[/dropcap]ientallen jaren lang meenden wetenschappers dat de betrokkenheid van vaders een verwaarloosbare  invloed had op de ontwikkeling van een kind. Ja, ze zorgden voor brood op de plank – maar verder? Inmiddels weten we beter. Een kind gedijt beter wanneer vader betrokken is bij de opvoeding. Vaders bieden het kind specifieke vitaminen, vitamine V. Tegenwoordig is er haast geen onderwerp waar wetenschappers meer over publiceren dan over de rol en de betekenis van het vaderschap. Uit deze onderzoeken komen de volgende resultaten naar voren.

Kinderen die zonder vader opgroeien:

  • lopen eerder de kans dat ze falen op school of de school voortijdig verlaten;
  • ontwikkelen vaker gedragsstoornissen;
  • hebben meer problemen met drugs en alcohol;
  • zijn eerder geneigd tot overcompenserend mannelijk gedrag (zonen) en overdreven bewijsdrang die zich kan uiten in diefstal en/of geweld.

Kinderen met betrokken vaders (vaders die 40 procent van de gezinszorg op zich nemen):

  • beschikken over een betere motoriek;
  • zijn minder traditioneel in hun rolopvattingen;
  • nemen meer intiatief, zijn zelfverzekerder, meelevender en psychisch stabieler;
  • gaan gemakkelijker door de puberteit.

De verschillen worden onder meer verklaard door de andere wijze waarop vaders met kinderen omgaan en uit het ‘rolmodel’ dat een vader biedt.

In deze lezing gaat Henk Hanssen, auteur van diverse boeken over het vaderschap en oprichter van IkVader.nl, uitgebreid in op de effecten van het vaderschap, zowel op zonen en dochters, vrouwen als op mannen zelf. Hij legt uit hoe de misvatting over de geringe invloed van vaders kon ontstaan, geeft een overzicht van de meest recente inzichten op dit terrein en gaat in debat over de vraag hoe wij als samenleving meer ruimte kunnen geven aan mannen die hun vaderrol gestalte willen geven.

Offerte
Wilt u Henk Hanssen boeken? Neem voor een offerte en informatie over zijn  beschikbaarheid contact op met de Speakers Academy.