vaccineren gezonde kinderen

Moet ik mijn kind laten vaccineren?

Heb jij een gezond kind van tussen de vijf en de twaalf? Dan valt er dezer dagen een uitnodiging voor een coronavaccin in de bus. Volgens de Gezondheidsraad is de kans op gezondheidswinst hoger dan de kans op bijwerkingen. Als ouder mag je beslissen over het wel of niet laten vaccineren van je kinderen. Hoe maak je een goede afweging?

arts geeft kind coronavaccin

Foto: CDC.

Overheden niet eens over het vaccineren van gezonde kinderen
Alsof de coronacrisis al niet meer dan genoeg gespreksstof oplevert, is er onlangs nóg een heikel onderwerp bijgekomen. Sinds 18 januari verstuurt de RIVM aan alle ouders van kinderen tussen de 5 en de 12 jaar een uitnodiging voor een vaccinatie. Wie wil kan zijn kind tweemaal laten vaccineren met 10 mg van het BioNtech/Pfizer-vaccin. De dosering is lager dan voor volwassenen, zij krijgen 30 mg per injectie. Over het vaccineren van gezonde kinderen wordt door de gezondheidsautoriteiten verschillend gedacht. In Duitsland, België, Frankrijk en Italië ziet men geen bezwaren. De campagnes om jonge kinderen in te enten zijn er al begonnen. Maar bijvoorbeeld Groot-Brittannië is, zoals vaker, een van de buitenbeentjes in Europa.

Zweden en VK: gezonde kinderen vaccineren niet wenselijk
De gezondheidstsaar van de Europese Unie, de in Amsterdam gevestigde EMA, kwam tot de conclusie dat de voordelen van kindervaccinatie opwegen tegen de nadelen. Maar zijn Britse evenknie, de Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), het adviesorgaan van de regering in Londen, stelt dat ‘die voordelen te gering zijn om universele vaccinatie van gezonde 12- tot 15-jarigen te ondersteunen’. Ook in Zweden kiest de overheid deze lijn. Hoe kan dat? Heerst er in die landen een ander virus? Baseren de autoriteiten aldaar zich op andere onderzoeken?

RIVM: vaccinatie kan ernstige ziekte bij gezonde kinderen voorkomen
Nee, ze maken met dezelfde gegevens een andere afweging. Die verschillen in benadering kunnen het voor jou als ouder lastig maken om een besluit te nemen. En wat je keuze nog gecompliceerder kan maken, is dat de discussie nogal eenzijdig wordt gevoerd. In de brief die je van de RIVM ontvangt is weinig ruimte voor nuance. Er staat dat ‘de meeste kinderen’ weliswaar ‘weinig klachten’ hebben als ze met het coronavirus besmet raken maar, dat ze wel zo ernstig ziek kunnen worden dat ze in het ziekenhuis of op de ic moeten worden opgenomen. ‘De coronavaccinatie kan ernstige ziekte bij gezonde kinderen voorkomen,’ aldus de RIVM. Welke ouder is dan tegen een beschermend prikje?

vaccinatie corona

Foto: Towfiqu Barbhuiya.

‘Vaccineren van gezonde kinderen is medisch en ethisch onverantwoord’
Surfen naar sites van de GGD, de RIVM of bellen met de twijfeltelefoon leidt tot vergelijkbare antwoorden. Het vaccin is ‘veilig’, de bijwerkingen zijn ‘meestal niet erg’, kortom, better safe than sorry. Volgens artsen die zich hebben verenigd in de Stichting Artsen Covid Collectief is de informatie die de overheidskanalen verstrekken te karig. Zij stellen dat de onderzoeken van te korte duur zijn geweest (‘de kinderen zijn slechts twee maanden gevolgd’) om te kunnen beweren dat de vaccins veilig zijn. ‘Het vaccineren van gezonde kinderen is medisch en ethisch onverantwoord,’ aldus het collectief waar meer dan tweeduizend medische professionals bij zijn aangesloten. Een van hen is huisarts Jan Vingerhoets uit Bergen op Zoom.

Huisarts schrijft open brief aan ouders
Vingerhoets, een zestigjarige huisarts met bijna dertig jaar ervaring, maakt zich ernstig zorgen over het vaccineren van kinderen, zoveel zelfs dat hij het als zijn morele plicht beschouwt om ouders voor te lichten ‘nu de overheid dat nalaat’. De huisarts schreef een open brief gericht aan alle ouders met jonge kinderen. Daarin stelt hij:

  • dat met het korte onderzoek geen compleet beeld over bijwerkingen of eventuele effecten op langere termijn kan worden verkregen;
  • dat de afweer die na natuurlijke infectie ontstaat niet alleen langduriger werkt, maar ook tegen meer varianten effectief is dan de afweer die ontstaat na vaccinatie;
  • dat er aanwijzingen zijn dat de natuurlijke immuniteit zich mogelijk minder goed ontwikkelt na vaccinatie;
  • en tot slot dat de huidige vaccins maar zeer matig beschermen tegen de nu dominante Omikron variant én dat die bescherming al na enkele maanden fors afneemt.

Open brief huisarts verwijderd van LinkedIn
Vingerhoets deelde zijn open brief ook op LinkedIn maar de censors van het sociale netwerk verwijderden zijn boodschap binnen enkele uren. De huisarts roept alle ouders met klem op om zich ‘heel goed en vooral eerlijk te laten informeren en verder te kijken dan alleen de informatie van de overheid’. En dát is, welke beslissing je ook neemt, een goed advies. Sterkte met alle overwegingen.