Baby's gaan digitaal

electronisch kinddossierOok baby’s ontkomen niet langer aan de greep van Big Brother. Vanaf 2007 worden alle gegevens over pasgeboren baby’s meteen opgenomen in een Electronisch Kinddossier (EKD). Op dit moment worden de gegevens van de kinderen nog altijd op papier gezet.

Babygegevens
Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondertekende in november 2004 al een afspraak om het digitaliseren van babygegevens te regelen. Onlangs werd bekend dat er 25 miljoen extra wordt uitgetrokken om het EKD zo snel mogelijk in te voeren.

Privacy blijft gehandhaafd
In het Electronisch Kinddossier zal, tot en met het negentiende levensjaar, alle belangrijke informatie over een kind, zijn gezin en zijn omgeving worden opgeslagen. Alleen geautoriseerde personen en instanties waarmee het kind te maken krijgt, zoals verloskundigen of medewerkers van het consultatiebureau, kunnen informatie en risico’s toevoegen. Ook het dossier is alleen toegankelijk voor geautoriseerde partijen.

Problemen oplossen
Door het gebruik van het EKD krijgen zorgverleners een beter inzicht in de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling en de behoeften van het kind. De hoop is dat Jeugdzorg zo eerder mogelijke problemen kan opsporen en hulp kan aanbieden.