vaderverlof

Mijmeringen bij afwezigheid van vaderverlof

vaderverlofIk zit aan een flesje wijn, een mooie Bordeaux. Ontvangen van de aardige heren van Radio Nederland Wereldomroep alwaar ik een paar dagen terug in de uitzending mocht opdraven. Onderwerp: bevallingsverlof voor vaders. Vorige week bleek de Tweede Kamer in meerderheid (VVD, D’66 en PvdA) vóór het idee om, wanneer een vrouw na een bevalling niet alle verlofdagen opneemt, de resterende dagen naar de jonge vader over te hevelen. Wat vind u daarvan?  Nou, begon ik, het idee erachter vind ik uit-sté-kend! De vader na de geboorte méér verlofdagen geven dan de miezerige twee dagen kraamverlof die ons mannen op dit moment wordt toegemeten? Per-féct!

Wonder in de wieg
Krijgen we eindelijk de gelegenheid eens goed naar dat wonder in de wieg te kijken, zónder dat de kraamvisite nog door het huis loopt, de vaat wacht en de geboortekaartjes nog op de post moeten. Helemaal puik dus dat minister De Geus het een ‘sympathiek idee’ noemde en dat hij plechtig beloofde de mogelijkheden te gaan onderzoeken.

Popelen
Alleen, ik vermoed dat zijn onderzoek zal leiden tot een andere uitkomst. Want, de meeste vrouwen zullen de tien weken verlof, waar zij nu na de bevalling recht op hebben, zeer op prijs stellen, c.q. nodig hebben. Dus, de meeste vrouwen staan niet te popelen om een paar weken na de geboorte weer aan het werk te gaan, meneer Hanssen? Nee, de meeste vrouwen popelen sowieso niet. Eenderde stopt na de geboorte in zijn geheel met werken na de geboorte, eenzelfde aantal gaat part time werken. In Scandinavië hebben ze trouwens al heel wat ervaring opgedaan met vaderverlof, juist vanuit het idee om vrouwen beter in staat te stellen te gaan werken en tegelijkertijd mannen meer bij hun kinderen te betrekken. De Noren kennen ‘s werelds meest uitgebreide vaderverlof. Daar krijgt een jonge vader een ‘quotum’ van vier weken toegewezen, op te nemen vanaf zes weken na de bevalling. Het verlof moet gedurende het eerste jaar na de geboorte worden gebruikt en, het is niet overdraagbaar. Maakt hij er geen gebruik van, dan gaat het verlof verloren. Maar, tachtig procent van de heren gaat graag met verlof. De Noorse overheid stelt als voorwaarde voor het vaderlof dat de vrouw voor de bevalling een betaalde baan had van minimaal 2,5 dag per week. Voer voor polderdiscussie.

Ziek
In Zweden zijn er voor vaders ook royale verlofrechten maar, het grote verschil is dat deze rechten wél overdraagbaar zijn. Gevolg: het leeuwendeel van het vaderverlof wordt gebruikt om het moederverlof te verlengen. Aan de telefoon hebben we ook een mevrouw van vakcentrale FNV, Linda Rigters, adviseur Kinderopvang bij de vakcentrale. Wat vindt u van het voorstel van de Tweede Kamer? Waardeloos, ondoordacht… Linda kwam woorden te kort. Ja, ze vond het ook prima als vaders meer verlof zouden krijgen. Maar, waarom moest dat over de ruggen van vrouwen gaan? Eén op de vier vrouwen meldde zich nu al ziek zodra het bevallingsverlof van tien weken voorbij was, zo had ze uitgerekend. Afijn, er moeten nog heel wat glazen wijn worden geleegd voordat we hier uit zijn.