onderwijzers kunnen niet rekenen

Toekomstige onderwijzers kunnen niet rekenen

onderwijzers kunnen niet rekenenAls je denkt dat je kind op school leert rekenen, heb je het goed mis. De toekomstige juffen en meesters leren eerder iets van hèn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Pabo-studenten slechter kunnen rekenen dan leerlingen uit groep 8.

Paboleerlingen slecht in rekenen
Docenten van de Pegagogische Academie vreesden al dat het slecht gesteld was met de rekenprestaties van hun studenten, maar niet precies hoe slecht. Daarom hebben zij een onderzoek laten uitvoeren door de Cito-groep. Hieruit bleek dat 53 procent van de Paboleerlingen uit het eerste jaar slechter kan rekenen dan kinderen uit groep 8.

Onderzoek
Voor dit onderzoek is een rekentoets ontwikkeld die het rekenvaardigheidsniveau van een student test ten opzichte van een slimme leerling uit groep 8. 800 kinderen uit deze groep maakte allerlei rekenopgaven, de score van de beste twintig procent werd als norm voor de vergelijking genomen. Wat bleek? Van de duizend Pabo-studenten die dezelfde opgaven maakten, kon slechts 47 procent zich meten met de prestaties van de kinderen uit groep 8.

Rekentest
Het hooggeleerde ministerie van Onderwijs is not amused. Pabo-studenten moeten binnenkort minstens zo goed kunnen rekenen als de slimste kinderen uit groep 8.
Minister Van der Hoeven heeft daarom een verplichte rekentest ingesteld die elke student in het eerste jaar van de Pabo moet halen. Scoren zij een onvoldoende, dan krijgen zij een negatief studieadvies. Want, hoe kunnen zij onze kinderen leren rekenen als ze zelf geen staartdeling kunnen maken?