Taskforce Deeltijd Plus voor vrouwen? Waarom geen Voltijd Min voor mannen?


Werkgevers, vakbonden en politiek lanceerden begin dit jaar de Taskforce Deeltijd Plus. De werkgroep krijgt tot taak creatief beleid te ontwikkelen zodat vrouwen meer nastreven dan een deeltijdbaan. Maar, betoogt Henk Hanssen, hoofdredacteur van IkVader, waarom geen werkgroep Voltijd Min opgezet die plannen uitwerkt voor vaders die minder dan fulltime willen werken? Hebben we eindelijk meer tijd om rustig uit te blazen eh, wat meer tijd aan de kinderen te besteden. En zo blijft er ook meer tijd over voor de loopbaan van onze vrouwen…

Krijgers
Tienduizenden jaren lang leefden mannen als krijgers, jagers, kostwinners. Wij domineerden vrouwen en kinderen, onze zienswijze werd gevreesd en bewonderd. Onze morele superioriteit was gebaseerd op onze fysieke kracht die de economie draaiend hield. Maar in de laatste decennia, een knipoog in de evolutionaire geschiedenis, wordt van ons ‘tegennatuurlijk’ gedrag verwacht. Plotseling worden we geacht onze agressiviteit in te tomen, onze emotionele geheimen te delen en ons jachtinstinct te temmen. De macho is aan alle fronten op zijn retour, zowel in het gezins- als in het bedrijfsleven. De manager die zonder overleg besluiten uitvaardigt, staat tegen ruggen te praten. De vader die met zijn vuisten op tafel slaat, wordt uitgelachen. In de diensteneconomie van vandaag dient een manager vooral over vrouwelijke kwaliteiten te beschikken: je gevoel laten spreken, je verplaatsen in de ander, luisteren naar de klant, naar het publiek.

Soft skills
‘The time has come for men of the move to to play women’s games,’ zoals managementgoeroe Tom Peters het zegt. En zijn woorden zijn niet aan dovemansoren gericht: met ongekende drift storten we ons op de verwerving van ‘soft skills’. We volgen workshops en cursussen in persoonlijke effectiviteit, conflicthantering, groepsdynamiek, emotionele intelligentie, motivatie, teambuilding, beïnvloedingsvaardigheden, stressbestendigheid en ga zo maar door. Maar er is nóg een cursus, een permanente vaardigheidstraining zelfs, die je in het comfort van je eigen huis kunt volgen. Luister naar William Pollack, een psycholoog verbonden aan de Harvard universiteit: ‘Moderne leiders, mannelijk of vrouwelijk, hebben een creatieve visie nodig, emotionele flexibiliteit, het vermogen onafhankelijk beslissingen te nemen én het vermogen met systemen, creatieve netwerken en teams te werken. In bijna een voortdurende veranderende organisatie moeten zij draagvlak creëren en resultaten behalen. Mijn adviespraktijk en onderzoek maken duidelijk dat mannen deze vaardigheden het beste verwerven en onder de knie krijgen via het vaderschap.’ Boven wieg en keukentafel leer je dus de meest effectieve nieuwe managementstijl. Met het vaderschap sla je zelfs twee vliegen in één klap: je runt je gezin én je verwerft de vaardigheden waar je in de wereld van vandaag mee vooruitkomt.

omslag babymanagementBabymanagement
De theorie van Pollack, die mij inspireerde tot het schrijven van het boek Babymanagement, werd kort geleden onderbouwd door interessant nieuw bewijs – pure logica in feite. Aan de universiteit van Bielefeld onderzochten twee sociologen, Martin Diewald en Matthias Pollman-Schult, het effect van het vaderschap op het salaris van mannen. En wat blijkt? Als het om de centen gaat, maken kinderen de man. Want, hoe meer kinderen een man heeft, hoe hoger het salaris is dat hij verdient: per minderjarig kind stijgt het salaris met ongeveer drie procent. Dit effect wordt nog sterker naarmate de man in kwestie hoger opgeleid is. Zo is het loon van een man met één kind én een academische titel vier procent hoger dan dat van een even oude, even hoog opgeleide man zonder kinderen. En dit verschil stijgt met een tweede kind naar zes procent. Denk niet dat dit de resultaten zijn van een flutonderzoek. De studie is met Deutsche Gründlichheit uitgevoerd onder 5699 mannen in loondienst en, de resultaten zijn in lijn met eerdere bevindingen uit vooral Amerikaanse onderzoek. Waarom verdienen vaders meer? De sociologen noemen de volgende redenen: vaders werken harder (‘Intensivierung beruflichen Anstrengungen’) en stippelen bewuster een carrièrepad uit (‘ausgeprägteren Karriere-entwicklung’). Vaderschap maakt een einde aan jobhoppen en dat wordt gewaardeerd door de werkgevers: de studie laat zien dat loonsverhogingen meestal worden binnengehaald bij hetzelfde bedrijf.

Moraal
De moraal van dit verhaal? Onder de naam Deeltijd Plus heeft het kabinet dit voorjaar een Taskforce opgericht die vijf miljoen euro mag spenderen aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Zoals bekend hobbelen Nederlandse vrouwen in vergelijking met andere westerse landen achteraan als het op werken aan komt: ze werken wel veel, maar bijna allemaal in deeltijd. De Taskforce is dik tevreden als werkende vrouwen hun gemiddeld aantal arbeidsuren, nu 25 uur per week, de komende jaren met een paar uur optrekken. Zeker, heel nobel en noodzakelijk zelfs dat vrouwen worden gestimuleerd aan de slag te gaan of hun baan uit te breiden maar, geacht kabinet, waarom niet een Taskforce Voltijd Min opgericht? Precies: Voltijd Mín, doelgroep mannen dus. Taak: schroef het gemiddeld aantal werkuren van mannen, nu 37 uur per week, met een paar uur terug zodat de heren meer gelegenheid krijgen het vadervak uit te oefenen. Ontwikkel campagnes, neem beleidsmaatregelen en creëer een vadervriendelijke attitude bij werkgevers zodat Jacobs nooit meer zijn verkouden kind op de crèche hoeft te laten zitten omdat hij in een uitlopende vergadering zit. Nee, de baas stuurt Jacobs naar de kinderopvang omdat hij weet dat Jacobs beter functioneert met minder stress en een hoger verantwoordelijkheidsgevoel. Trap niet in de versleten mythe dat mannen niet zouden willen. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat mannen graag meer tijd aan hun kinderen willen besteden zolang de financiële consequenties beperkt blijven. En aan vaderbonussen die mannen over de streep kunnen trekken, heeft de Taskforce Voltijd Min geen gebrek: via het vadervak verwerf je kosteloos (!) managementvaardigheden, waardoor je meer verdient in minder tijd. En als je thuis meer de handen uit de mouwen steekt, kan je vrouw meer aan de bak – wat weer een hoger gezamenlijk inkomen oplevert. Wie wil er nìet een paar uur per week minder werken? Dus kabinet: hef Deeltijd Plus maar op en lanceer Voltijd Min!

Deze bijdrage verscheen eerder als column in het tijdschrift Best Life.

Vorige Tranentrekker over vergeten vader
Volgende Rouvoet omarmt 'voltijd-min'

Ook interessant

Antropologe Margaret Mead merkte eens op dat het moment waarop vaders besloten zich actief met het grootbrengen van hun kinderen bezig te gaan houden hét cruciale moment was van de menselijke evolutie. Want, waar de vaders van andere primaten, neem gorilla’s, zich nauwelijks bekommeren om hun nageslacht, maken wij Homo Sapiens ons druk op allerlei …

14
Share

‘Goed’ voorbeeld doet ‘goed’ volgen – of is er wat anders aan de hand? Feit is onze kids steeds meer achterover slaan, zozeer zelfs dat ze nu hun eigen alcohol-polikiniek hebben verworven. De kinderalcoholpoli is een initiatief van Nico van der Lelij, als kinderarts verbonden aan de Reinier de Graaf Groep in Delft. Van der Lelij luidt al jarenlang steeds driftiger met de alarmbel omdat uit zijn onderzoek blijkt dat alcoholvergiftiging bij kinderen, vooral bij meisjes, steeds vaker voorkomt.

89
Share

Venga. Dat klinkt als zon, zee, strand, lekker dansen op Ibiza met een cocktail in de hand. Mispoes, het gaat hier namelijk om het nieuwste model van het Koreaanse Kia. Maar die naam intrigeert. Heeft Kia dan zo’n swingende gezinsauto gemaakt? We vinden het uit in de Gezinsautotest van deze maand.

70
Share

Vaasscherven met een mysterieuze beschildering, bijzondere schelpen, roestige munten. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar mijn kinderen komen wekelijks thuis met een bijzondere vondst. Tot wanhoop van mijn vrouw, vinden de ‘haaientanden’, kromgetrokken straatnaamborden en bestofte schilderijlijsten hun weg naar de kinderkamers, keurig opgepoetst, dat wel. Afgezien van de onschatbare persoonlijke waarde die …

16
Share

Ben jij een betrokken vader die – jawel – de regie voert over de opvoeding van de kinderen? En daarnaast ook nog in het huishouden de handen uit de mouwen steekt? En zie je er toch niet al te afgekloven uit? Houden zo. Want, wij kennen een fotograaf die naarstig op zoek naar je is. …

23
Share

474628905_45ab4fe109_mJe kind leert van alles op school – behalve rekenen. Dat weten we sinds een onderzoek vorig jaar duidelijk maakte dat de toekomstige juffen en meesters slechter kunnen rekenen dan leerlingen uit groep 8. Dat kon zo niet langer, vond het ministerie van Onderwijs. Ze oppermeesters ontwikkelden daarom een toets, een heuse ‘rekenvaardigheidstoets’ die de Pabo-studenten sinds september 2006 moeten afleggen. Maar, ach gut, het mocht de studentjes niet al te moeilijk worden gemaakt, blijkt nu. Ze slagen al voor het examen wanneer ze één van de 50 vragen goed hebben beantwoord.

17
Share