Taskforce Deeltijd Plus voor vrouwen? Waarom geen Voltijd Min voor mannen?


Werkgevers, vakbonden en politiek lanceerden begin dit jaar de Taskforce Deeltijd Plus. De werkgroep krijgt tot taak creatief beleid te ontwikkelen zodat vrouwen meer nastreven dan een deeltijdbaan. Maar, betoogt Henk Hanssen, hoofdredacteur van IkVader, waarom geen werkgroep Voltijd Min opgezet die plannen uitwerkt voor vaders die minder dan fulltime willen werken? Hebben we eindelijk meer tijd om rustig uit te blazen eh, wat meer tijd aan de kinderen te besteden. En zo blijft er ook meer tijd over voor de loopbaan van onze vrouwen…

Krijgers
Tienduizenden jaren lang leefden mannen als krijgers, jagers, kostwinners. Wij domineerden vrouwen en kinderen, onze zienswijze werd gevreesd en bewonderd. Onze morele superioriteit was gebaseerd op onze fysieke kracht die de economie draaiend hield. Maar in de laatste decennia, een knipoog in de evolutionaire geschiedenis, wordt van ons ‘tegennatuurlijk’ gedrag verwacht. Plotseling worden we geacht onze agressiviteit in te tomen, onze emotionele geheimen te delen en ons jachtinstinct te temmen. De macho is aan alle fronten op zijn retour, zowel in het gezins- als in het bedrijfsleven. De manager die zonder overleg besluiten uitvaardigt, staat tegen ruggen te praten. De vader die met zijn vuisten op tafel slaat, wordt uitgelachen. In de diensteneconomie van vandaag dient een manager vooral over vrouwelijke kwaliteiten te beschikken: je gevoel laten spreken, je verplaatsen in de ander, luisteren naar de klant, naar het publiek.

Soft skills
‘The time has come for men of the move to to play women’s games,’ zoals managementgoeroe Tom Peters het zegt. En zijn woorden zijn niet aan dovemansoren gericht: met ongekende drift storten we ons op de verwerving van ‘soft skills’. We volgen workshops en cursussen in persoonlijke effectiviteit, conflicthantering, groepsdynamiek, emotionele intelligentie, motivatie, teambuilding, beïnvloedingsvaardigheden, stressbestendigheid en ga zo maar door. Maar er is nóg een cursus, een permanente vaardigheidstraining zelfs, die je in het comfort van je eigen huis kunt volgen. Luister naar William Pollack, een psycholoog verbonden aan de Harvard universiteit: ‘Moderne leiders, mannelijk of vrouwelijk, hebben een creatieve visie nodig, emotionele flexibiliteit, het vermogen onafhankelijk beslissingen te nemen én het vermogen met systemen, creatieve netwerken en teams te werken. In bijna een voortdurende veranderende organisatie moeten zij draagvlak creëren en resultaten behalen. Mijn adviespraktijk en onderzoek maken duidelijk dat mannen deze vaardigheden het beste verwerven en onder de knie krijgen via het vaderschap.’ Boven wieg en keukentafel leer je dus de meest effectieve nieuwe managementstijl. Met het vaderschap sla je zelfs twee vliegen in één klap: je runt je gezin én je verwerft de vaardigheden waar je in de wereld van vandaag mee vooruitkomt.

omslag babymanagementBabymanagement
De theorie van Pollack, die mij inspireerde tot het schrijven van het boek Babymanagement, werd kort geleden onderbouwd door interessant nieuw bewijs – pure logica in feite. Aan de universiteit van Bielefeld onderzochten twee sociologen, Martin Diewald en Matthias Pollman-Schult, het effect van het vaderschap op het salaris van mannen. En wat blijkt? Als het om de centen gaat, maken kinderen de man. Want, hoe meer kinderen een man heeft, hoe hoger het salaris is dat hij verdient: per minderjarig kind stijgt het salaris met ongeveer drie procent. Dit effect wordt nog sterker naarmate de man in kwestie hoger opgeleid is. Zo is het loon van een man met één kind én een academische titel vier procent hoger dan dat van een even oude, even hoog opgeleide man zonder kinderen. En dit verschil stijgt met een tweede kind naar zes procent. Denk niet dat dit de resultaten zijn van een flutonderzoek. De studie is met Deutsche Gründlichheit uitgevoerd onder 5699 mannen in loondienst en, de resultaten zijn in lijn met eerdere bevindingen uit vooral Amerikaanse onderzoek. Waarom verdienen vaders meer? De sociologen noemen de volgende redenen: vaders werken harder (‘Intensivierung beruflichen Anstrengungen’) en stippelen bewuster een carrièrepad uit (‘ausgeprägteren Karriere-entwicklung’). Vaderschap maakt een einde aan jobhoppen en dat wordt gewaardeerd door de werkgevers: de studie laat zien dat loonsverhogingen meestal worden binnengehaald bij hetzelfde bedrijf.

Moraal
De moraal van dit verhaal? Onder de naam Deeltijd Plus heeft het kabinet dit voorjaar een Taskforce opgericht die vijf miljoen euro mag spenderen aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Zoals bekend hobbelen Nederlandse vrouwen in vergelijking met andere westerse landen achteraan als het op werken aan komt: ze werken wel veel, maar bijna allemaal in deeltijd. De Taskforce is dik tevreden als werkende vrouwen hun gemiddeld aantal arbeidsuren, nu 25 uur per week, de komende jaren met een paar uur optrekken. Zeker, heel nobel en noodzakelijk zelfs dat vrouwen worden gestimuleerd aan de slag te gaan of hun baan uit te breiden maar, geacht kabinet, waarom niet een Taskforce Voltijd Min opgericht? Precies: Voltijd Mín, doelgroep mannen dus. Taak: schroef het gemiddeld aantal werkuren van mannen, nu 37 uur per week, met een paar uur terug zodat de heren meer gelegenheid krijgen het vadervak uit te oefenen. Ontwikkel campagnes, neem beleidsmaatregelen en creëer een vadervriendelijke attitude bij werkgevers zodat Jacobs nooit meer zijn verkouden kind op de crèche hoeft te laten zitten omdat hij in een uitlopende vergadering zit. Nee, de baas stuurt Jacobs naar de kinderopvang omdat hij weet dat Jacobs beter functioneert met minder stress en een hoger verantwoordelijkheidsgevoel. Trap niet in de versleten mythe dat mannen niet zouden willen. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat mannen graag meer tijd aan hun kinderen willen besteden zolang de financiële consequenties beperkt blijven. En aan vaderbonussen die mannen over de streep kunnen trekken, heeft de Taskforce Voltijd Min geen gebrek: via het vadervak verwerf je kosteloos (!) managementvaardigheden, waardoor je meer verdient in minder tijd. En als je thuis meer de handen uit de mouwen steekt, kan je vrouw meer aan de bak – wat weer een hoger gezamenlijk inkomen oplevert. Wie wil er nìet een paar uur per week minder werken? Dus kabinet: hef Deeltijd Plus maar op en lanceer Voltijd Min!

Deze bijdrage verscheen eerder als column in het tijdschrift Best Life.

Vorige Tranentrekker over vergeten vader
Volgende Rouvoet omarmt 'voltijd-min'

Ook interessant

Nog voor hij goed en wel was uitgesproken, werd gezinsminister Rouvoet al bekogeld door een paar overrijpe tomaten. De bewindsman waagde het een paar weken terug om de vraag op te werpen of we in ons land genoeg kinderen krijgen met het oog op het in stand houden van het huidige welvaartsniveau. Een terechte vraag die helaas met de banvloek ‘betutteling’ snel werd afgekapt. Vandaag gooit het jonge oudersblad Wij een nieuwe blok hout op het discussievuur: uit een representatief onderzoek, dat het NIPO voor hen heeft verricht, blijkt dat het jaarlijkse geboortecijfer in Nederland van 181.000 naar 222.500 zou stijgen als de overheid ouders zou belonen met een premie. 

36
Share

HP De Tijd paginaZelden is er in HP/De Tijd een hypocrieter artikel verschenen dan het stuk ‘Slappe Zakken’, verschenen in de editie van 13 mei. In het stuk poseert journaliste Astrid Theunissen als het teleurgestelde carrière-vrouwtje van 35+ dat vergeefs wacht op de prins die haar komt bevruchten.

262
Share

Vandaag hebben leden van de mensenrechtenorganisatie voor gelijkwaardig ouderschap, Fathers 4 Justice (F4J), bij een zogenaamde "ontsmettingsactie" de Rechtbank Haarlem aan de Jansstraat 46 te Haarlem bestormd. De ontsmettingsactie is gericht tegen de stank in het Nederlandse familierecht.

220
Share

Op papier heeft een Nederlandse vader niet veel te vertellen. Doorgaans maken dappere mannen verkleed als Batman en Robin zich boos om de juridische ongelijkheid maar, dit keer klimmen geëmancipeerde vrouwen op de bres.  Een drievrouwschap, bestaande uit Mariele Mijnlieff en Irene Zwaan, beiden verbonden aan emancipatie adviesbureau Enova, en studente Pegagogiek Jorike Olde Loohuis, …

70
Share

vrolijke vaderIs het een sterk staaltje WvW (Werkverschaffing voor Wetenschappers) of hebben we hier echt te maken met Groot Nieuws? ‘Vaders die tijdens de zwangerschap van hun partner depressief zijn, lopen een grotere kans een angstig of somber kind te krijgen,’ lazen we onlangs in de krant. Klopt dat wel?

40
Share

De politie is nog niet aan zijn deur geweest met de mededeling dat zijn lieve zoontje al fietsend een aantal bejaarde medeburgers overhoop heeft gereden omdat hij zich in de real life-versie waande van Grand Theft Bike. En dus vraagt onze nieuwe columnist Jurgen Egges zich af of al die ouderlijke zorgen over games wel …

495
Share