zwangere zelfstandige vrouw

Minister moet positie zelfstandige zwangere vrouwen verbeteren

zwangere zelfstandige vrouwMinister De Geus van Sociale Zaken moet snel zorgen voor betaald zwangerschapsverlof voor vrouwen die zelfstandig werken. Sinds in 2004 de Wet Arbeidsongeschiktheidverzekering Zelfstandigen (WAZ) is afgeschaft, moeten zwangere freelancers en ondernemers hun verlof zelf betalen, in tegenstelling tot vrouwen in loondienst. Volgens een advies van de Commissie Gelijke Behandeling is dit niet terecht en zelfs discriminerend.

Geen vetpot
Tot voor kort kregen zwangere zelfstandigen tijdens hun verlofperiode een uitkering ter hoogte van 100 procent van het minimumloon. Ook al geen vetpot, maar in elk geval iets. Elk jaar maakten vijfduizend vrouwen gebruik van deze regeling. Maar, sinds de WAZ is afgeschaft dienen zwangere zelfstandigen zich zelf te verzekeren via particuliere verzekeringsmaatschappijen.

Wijze senatoren
De Tweede Kamer ging met deze regeling akkoord, de Eerste Kamer echter niet. De wijze senatoren meenden dat de regeling in strijd zou kunnen zijn met het Europese recht en vroeg de minister de zaak goed te laten onderzoeken. Hierop legde De Geus de kwestie voor aan de Commissie Gelijke Behandeling die gisteren haar advies publiceerde. De commissie roept de minister op om tijdens de zwangerschaps- en bevallingsperiode van zelfstandigen zorg te dragen voor een ‘adequate uitkering, dat wil zeggen zonder uitsluiting, wachttijden en premieverhoging’.

Proces
De FNV en het Clara Wichmann instituut zijn ook actief op dit gebied. Zij stapten eind 2005 naar de rechter om de ongelijke rechtspositie van zwangere zelfstandigen aan te vechten. Of zelfstandigen die op dit moment zwanger zijn iets hebben aan de nieuwe adviezen is nog afwachten. Het minste waar zij recht op hebben is op een regeling die hen met terugwerkende kracht alsnog een uitkering biedt.